Organizare

      Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor CLUJ (ITCSMS CLUJ), functionează ca instituţie cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi de la bugetul de stat, în subordinea MADR, prin  Inspecţia  Naţională pentru Calitatea Seminţelor organizată ca serviciu în cadrul Direcţiei Generale Politici Agricole. 
      Structura organizatorică a Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor  Cluj  este stabilită prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.1239/2020. 
       Conducerea instituţiei se asigură de către inspectorul șef, care are în responsabilitate coordonarea generală a întregii activităţi a ITCSMS .

ITCSMS CLUJ  are în structura sa:

  • Compartiment control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare;
  • Compartiment laborator analize, primire probe, umiditate, puritate, germinaţie, stare fitosanitară;
  • Compartiment financiar contabil, resurse umane, administrativ și relații publice;

 

 

 

 

Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS CLUJ